Ambulance
                                                                             
                   Vzor výsledku histoscanningu:
Histoscanning

Urologická ambulance MEDKONSULT s.r.o. je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení na adrese Balcárkova 8, 779 00 Olomouc. Nemá dosud smlouvu se ZP, výkony jsou hrazeny nemocnými.

Všechny prostory ambulance jsou moderní bezbariérové s přímým přístupem z ulice.

Díky špičkovému vybavení nabízí ambulance i unikátní diagnostické postupy, které nejsou jinde v České a Slovenské republice dosažitelné, a to zejména vyšetření prostaty metodou tkáňové analýzy - histoscanning.

Histoscanning je počítačová analýza ultrazvukového obrazu prostaty, která pomáhá nalézt podezřelá ložiska a umožňuje jejich cílenou punkci. Vyšetření samozřejmě nemá 100% senzitivitu, ale ve spojení s dalšími metodami nám umožnilo zpřesnit diagnostiku karcinomu prostaty.

Ambulance je vybavena nejvyšším typem specializovaného ultrasonografu BK Medical bk3000 s transrektálními snímači triplane a možností elastografického vyšetření (zobrazení tuhýh ložisek v prostatě, může pomoci při detekci ložisek karcinomu), aparaturou pro Histoscanning firmy AMD, urodynamickými přístroji Uromic Tango, videoendoskopy VisionScience a dalšími moderními přístroji.

Ambulance je zaměřena na superkonziliární vyšetření v urologii, zejména na karcinom prostaty, poruchy funkce dolních močových cest, diagnostiku erektilní dysfunkce. Poskytuje podporu a výsledky i podklady pro selektivní punkce odesílajícím lékařům nebo je na přání zajišťuje metodou True Target Histoscanning.

Ambulance úzce spolupracuje s urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se provádějí následné biopsie prostaty na základě histoscanningu a elastografie, nově i biopsie s metodou fúze ultrasonografie a MR či PET CT. Fúze je technologie, která spojuje obrazy z magnetické rezonance s obrazem ultrasonografie v reálném čase a umožní tak přesnou punkci ložiska viditelnému právě na MR.

Objednávky k vyšetření nejlépe na základě domluvy s ošetřujícím urologem na telefonu +420 585 414 511 nebo na emailu medkonsult@medkonsult.cz.

K 1.1.2019 byl provoz ambulance přerušen.