Brachyterapie prostaty a HIFU terapie nádorů prostaty

Ultrazvukové zaměření brachyterapie prostaty

Brachyterapie se ukázala jako účinná léčba některých karcinomů prostaty. Má nízkou morbiditu a nesnižuje kvalitu života nemocného. Výhodou je jednodenní ambulantní procedura a vysoká snášenlivost terapie.

Transrektální ultrazvukové zobrazení ve dvou rovinách je nezbytné pro přesné umístění radioaktivních zářičů přímo do prostaty. Schopnost snímačů zobrazovat v transverzální i sagitální rovině přispívá k přesnosti techniky brachyterapie.

V současné době roste význam využití magnetické rezonance ve formě fúze – spojení real time sonografie se záznamem magnetické rezonance z 3D datasetu MR v paměti sonografu.


BK Medical je dlouhodobě  lídrem v oblasti ultrazvukem naváděné brachyterapie. Věnuje se  vývoji technologie ve spolupráci s předními poskytovateli zářičů (seeds) pro brachyterapii. Výsledkem je, že našim zákazníkům nabízíme kompletní „balíček brachyterapie pro prostatu“.

Transrektální snímač biplane umožňuje přesnou brachyterapii prostaty. Simultánní zobrazení (sagitální a příčný pohled) poskytuje lepší orientaci při umístění jehly a větší jistotu v umístění zdroje v prostatě.

Metody brachyterapie prostaty - brachyterapii prostaty lze provádět dvěma různými způsoby:

  • Trvalé implantáty využívající jódové nebo palladiové zářiče (nízká dávka nebo LDR)

  • Dočasné zářiče ve formě iridiového drátu (vysoká dávka nebo HDR)
Permanentní implantace zářiče (seeds) s nízkou dávkou

Brachyterapie s nízkou dávkou záření se nejčastěji používá u pacientů s nízkým rizikem. Na základě objemu prostaty se obecně 70 až 150 radioaktivních „seeds“ předem naplní do jehel a zavede do prostaty. Po implantaci zářiče do žlázy jsou jehly odstraněny.

Zářiče zůstávají v prostatě trvale, s dobou radioaktivního rozpadu 60 dnů pro jód-125 a 17 dnů pro palladium-103.
High-Dose Rate (HDR) brachyterapie

U pacientů se středním a vysoce rizikovým karcinomem prostaty přibývá dozimetrických a klinických důkazů o účinnosti vysokodávkované brachyterapie prostaty. To může být aplikováno jako radiační boost v kombinaci s externí radioterapií nebo jako monoterapie. HDR brachyterapie umožňuje dodání velké dávky záření do prostaty v malém počtu léčebných dávek (frakcí). HDR dočasná brachyterapie zahrnuje umístění malých plastových katétrů do prostaty, aby se usnadnilo ozařování. Počítačem řízený stroj vsunuje do katétrů vysoce radioaktivní iridium ve formě drátu a řídí dobu, po kterou by zářič měl zůstat v katétrech.

Tato technika umožňuje kontrolovat dávku záření v různých oblastech prostaty. Nádor může dostat dávku, která je vyšší než u nepostižených oblastí žlázy, čímž se šetří radiační zátěž konečníku a močové trubice. Schopnost upravit dávku je hlavní výhodou dočasné versus trvalé implantace zářiče. Jakmile jsou katetry odstraněny, nezůstane v prostatě žádný radioaktivní materiál.
Plánování umístění „seeds" se software Varian

VariSeed™ 8.0 je software pro plánování LDR brachyterapie, který poskytuje plán zavádění jednotlivých zářičů pro trvalou implantaci. VariSeed je integrovanou součástí řešení brachyterapie v systému BK Medical a poskytuje bezproblémový pracovní postup. Výhodou řešení je přímé propojení sonografu se systémem VariSeed bez ztráty kvality obrazových dat.

Mezi užitečné vlastnosti VariSeed verze 8.0 patří:

  • Snadnější konturování a měření objemu

  • Identické obrázky zobrazené v ultrazvukovém systému a počítači s VariSeed

  • Automatická kalibrace

  • Funkce zoom, která zachovává kalibraci

  • Přenos informací o obrazu a konturování

Ultrazvukové systémy BK Medicalbk3000
• Ultrazvukový systém s vysokým rozlišením pro urologii
• Výjimečné zobrazení prostaty
• Prvotřídní zobrazení ledvin, močového měchýře a varlat
• Plně nastavitelné a přizpůsobitelné prostředí
• Možnost integrace fúzní technologie pro využití nálezů magnetické rezonance (bkFusion)

Více informací

bkSpecto
• Vynikající kvalita obrazu
• Přizpůsobený pracovní postup urologům
• Klinický design přizpůsobený na míru
• Přístup do portfolia specializovaných snímačů BK Medical

Více informací