Extrakorporální litotryptory

Extrakorporální litotryptor společnosti EDAP-TMSs kombinovanou USG a RTG automatickou navigací, s velmi účinným elektrohydraulickým zdrojem rázové vlny s minimálním retreatmentem

Komponenta: Categories
Tuto položku neodstraňujte a nijak neměňte!