Novinky v nabídce pro biopsii s fúzí dat MR, CT a PET CT

15. 09. 2020

Vážení přátelé,

Medkonsult s.r.o. má zkušenosti s fúzní biopsií od roku 2014, kdy jsme začali nabízet ultrasonografy s technologií pro využití obrazů z multiparametrické magnetické rezonance.
V současné době nabízíme špičková řešení bkFusion pro sonografy bk3000 a bk5000 s vestavěným systémem BK Fusion s unikátní Prediktivní registrací, kde software automaticky vytváří 3D MR dataset optimalizovaný dle geometrie transrektální sondy i anatomie příslušného pacienta.

https://www.youtube.com/watch?v=i8ngezQCZBU
https://www.bkmedical.com/bkfusion-mr-fusion-biopsy

Toto špičkové řešení využití MR, CT či PET CT lze sestavit jak pro transrektální biopsie s využitím unikátní triplane sondy 9018 a elektromagnetického navigačního systému, tak pro transperineální biopsie se stepperem.
Díky software Prediktivní registrace je spojení UZ a MR velmi přesné, snadné a rychlé, navíc umožňuje velmi snadnou korekci pohybů pacienta.

Systém podporuje biopsii ve všech rovinách triplane snímače bk9018. Novinkou je významné zvýšení kvality obrazu pomocí PRIZM technologie.


Kombinace sonografu bk3000 se snímačem triplane
a elektromagnetickým navigačním systémem pro transrektální biopsieTransperineální punkce
s BK medical se stepperem CIVCO EX3 byla nově doplněna o technologii navigované punkce z volné ruky, s elektromagnetickou navigací, stejnou jako navigace u transrektální biopsie. Umožní to jednoduché doplnění transrektální biopsie hůře přístupných oblastí transperineální cestou.
Velmi osvědčené je i řešení kombinace externí jednotky BiopSee® s vestavěnou navigační jednotkou se sonografem bkSpecto, lze je však doplnit i ke většině existujících sonografů Flex Focus.

Fúzní software BiopSee® využívá ke spojení obou zobrazovacích metod jiný mechanismus, a to generaci dvou rovin z datasetu MR, které odpovídají  geometrii  řezů ultrazvukové sondy biplane. Protože na sonogramu vidíme obě zobrazené roviny - příčnou a podélně šikmou, které se protínají, lze snadno nastavit MR dataset pomocí kurzorů tak, aby odpovídal ultrasonografickému obrazu. Lze tak přesně spojit obě zobrazení s velkou  přesností, kterou neumožňují systémy se snímači s jednou rovinou zobrazení. Opět lze zvolit oba bioptické přístupy, jak transrektální s EM navigací, tak transperineální.


V současné době významně stoupá zájem o transperineální bioptický přístup. Proto nabízíme špičkové řešení bkMedical s bkFusion o snímačem 9048 a stepperem CIVCO EX3.

Ekonomicky výhodné řešení je pak nově sestava sonografu  SonoScape  P15 nebo P20 s biplane snímačem BK 9-5 v kombinaci příčné roviny řezu a kolmé podélné  pro perineální fúzní biopsii se stepperem ve spojení s  osvědčenou  externí fúzní jednotkou Biopsee®. Cena je významně nižší, technologie je tak přístupná i pro privátní urology či menší urologická oddělení.


Pro Sonoscape 
jsme zvolili Transperineální  biopsii  s navigací pomocí stepperu, protože pro korektnítransrektální biopsii  je třeba snímač s dvěma, navzájem se protínajícími rovinami, který umožňuje dokonalou orientaci v prostatě a cílený odběr z volné ruky. (Toto řešení má patentováno firma bkMedical a náhražky bez průniku rovin pro spojení s MR datasetem neumožňují korektní spojení obou zobrazovacích metod).

Rádi Vám přístroje předvedeme, proškolíme Vám se fúzní biopsii, případně doplníme další informace.

Novinky v nabídce pro biopsii s fúzí dat MR, CT a PET CT
Novinky - výpis všech